Thiết kế Nội thất Văn phòng 830m2, Công ty lập trình Quốc tế Sixth Gear Studios – Hà Nội

Công ty CENTA thực hiện thiết kế Nội thất Văn phòng cho Công ty lập trình Quốc tế Sixth Gear Studios. Các không gian được phân chia thành 10 phân khu chức năng trên diện tích 830m2 được thiết kế theo phong cách mở và hiện đại…